Strategie-uitvoering

Maak werk van je strategie. Maak je strategie werkelijkheid.

Het waarmaken van strategische plannen gaat bij bedrijven vaak mis. Managers en ondernemers steken tijd in het ontwikkelen van een passende strategie. In het stellen van doelen en het opstellen van actieplannen. Vervolgens eist de waan van de dag alle aandacht op. Veranderingen worden uitgesteld, grote lijnen uit het oog verloren. Plannen blijven plannen en belanden in de la. Er verandert helaas niets.​

Externe begeleiding voor succesvolle uitvoering

Met begeleiding van buiten verzeker je je van een succesvolle implementatie. Ongeacht de waan van de dag. Dus ontbreekt het je aan tijd of mankracht om zelf de uitvoering van de nieuwe strategie te begeleiden? Wordt de reikwijdte van je aansturing te breed? Heb je een steuntje in de rug nodig? Ik begeleid het creëren van draagvlak, het uitvoeren van de plannen en het verankeren van de nieuwe koers.

In de vorm van interim-projectmanagement

We bepalen samen welke ondersteuning nodig is. Hoe vaak en wanneer. Heb je behoefte aan intensieve, langdurige begeleiding? Dan kan je me als projectmanager op interimbasis inschakelen. Ik stimuleer betrokkenen om vanuit eigen kracht bij te dragen. Zodat de strategie organisatiebreed gedragen en uitgedragen wordt en ik me kan terugtrekken. Een interimpositie geeft mij het gewenste draagvlak in je bedrijf.

In de vorm van periodieke coaching en adviezen

Heb je geen projectmanager maar een sparringpartner nodig? Iemand die tijdens de uitvoeringsfase over je schouder meekijkt en de snelheid en kwaliteit van de projectvoortgang in de gaten houdt? Jouw leiderschapsstijl en rol observeert en met je bespreekt? Ik ben je rugdekking, die stok achter de deur en help je om je rol als projectmanager of eindverantwoordelijke zo goed mogelijk te vervullen.