Strategie-ontwikkeling

Succesvol en plezierig ondernemen? Onderneem vanuit je passie.

​Als manager of ondernemer heb je al veel in huis om je bedrijf succesvol te maken: kunde, ervaring en intuïtie. Toch worstel je met lastige keuzes, te weinig ideeën, te veel mogelijkheden of een gebrek aan focus of werkplezier. Laat je dit voortslepen? Dan raak je vrijwel zeker gefrustreerd, ontevreden of oververmoeid. Veel ondernemers lopen hier vroeg of laat tegenaan. Een sparringpartner biedt dan uitkomst.

​Wat kan strategie-advies voor jou betekenen? 

Twijfels, problemen en gevoelens van onrust komen vaak voort uit het vasthouden aan een bepaalde werkwijze. Uit een onnatuurlijke manier van leidinggeven. Of uit het krampachtig nastreven van een doel dat te ver van je af ligt. Sparren met Senns:

 • versterkt je focus en doelgerichtheid;
 • biedt een nieuwe, frisse kijk op zaken; 
 • stimuleert je tot authentiek leiderschap;
 • leidt tot effectievere, zakelijke besluiten;
 • geeft je balans, vertrouwen en energie;
 • brengt je een unieke positie en zakelijke groei.

​ Weet je de koers en kernactiviteit van je onderneming af te stemmen op je passie en persoonlijkheid? Dan werk en leid je vanuit je eigen kracht. Dan straal je plezier en overtuiging uit. En functioneer je als mens, manager en ondernemer op je best.

Wanneer besluit je tot extern strategie-advies?

Je wilt je partner niet belasten, je personeel niet ongerust maken en je collega-ondernemers niet van hun werk houden. Het toetsen van je gedachten met een onafhankelijke buitenstaander met een open kijk op jou en je onderneming is dan een goede, veilige en discrete keuze. Bijvoorbeeld wanneer je je afvraagt:

 • hoe je je bedrijf weer tot leven brengt of door groeistuipen leidt;
 • welke stap je nu moet zetten en in welke strategische richting;
 • hoe je je leidinggevende kwaliteiten verder kunt ontwikkelen;
 • hoe je managers en medewerkers beter overtuigt en motiveert;
 • hoe je de juiste balans kunt vinden tussen je werk en privéleven;
 • hoe je eindelijk eens toekomt aan de dingen die je het liefst doet;
 • hoe je met meer vertrouwen keuzes maakt en beslissingen neemt.

Wat kan je van een strategie-sessie verwachten?

Een strategische sparringsessie is een verkenningstocht langs je bedrijf, strategie, persoonlijkheid en leiderschapsstijl. Het doel is uit te vinden wat voor persoonlijkheid je bent, waar de schoen wringt en wat je doel is. Je enthousiasme en de essentie van je bedrijf te (her)ontdekken. Deze vormen de basis voor je strategische keuzes.

Soms is één gesprek voldoende; soms is een korte serie van 2 tot 5 gesprekken gewenst. Altijd luchtig en dynamisch van aard, vaak op een rustige, inspirerende plek. Zoals tijdens een boswandeling of op een terras aan het water. Pas als je de dagelijkse beslommeringen achter je laat, komen gedachten los en inzichten tot stand.